Box Score

TALENT TEAM HOLLAND vs TERRASVOGELS (Jun 14, 2015)

 
Composite Box Score
 

Golden League 2015
TALENT TEAM HOLLAND 7, TERRASVOGELS 5 - Composite Box Score
Jun 14, 2015 at Santpoort Zuid (De Elta)

TALENT TEAM HOLLAND   ab    r    h  rbi  2b  3b  hr  bb  sb  cs  hp  sh  sf  so  ibb  kl  gdp  po    a    e 
BEERS 2b 
POOT lf 
DALEN v 1b 
WEIJGERTSE 3b 
WISSINK c 
LOS cf 
VEEN v ss 
STUART dp 
JANSEN rf 
ANDRINGA p 
Totals   30  21 

TERRASVOGELS   ab    r    h  rbi  2b  3b  hr  bb  sb  cs  hp  sh  sf  so  ibb  kl  gdp  po    a    e 
JONES 2b 
KROMMENDIJK rf 
AALST v 1b  10 
WIND de cf 
CLARIJS 3b 
GURP v ss 
WAASDORP L dp 
MEEWISSE c 
SMID lf 
WAASDORP J ph 
DUSSCHOTEN v p 
WEERT de p 
Totals   28  21  10 

TALENT TEAM HOLLAND   ip    h    r  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
ANDRINGA Ilona W  7.0  28  36  147 
 
TERRASVOGELS   ip    h    r  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
DUSSCHOTEN v Malou L  6.0  24  28  88 
WEERT de Ginger   1.0  17 

Umpires - HP: GIESKENS Bob 1B: DWEELAARD Bianca
Start: 14:00 Time: 2:04 Attendance:
Weather: cloudy Game notes: SCORERS - BERG van de Alex, DONGEN van Ger
DUSSCHOTEN v faced 1 batter in the 7th.

 
Play-by-Play
 

Golden League 2015
TALENT TEAM HOLLAND 7, TERRASVOGELS 5
Jun 14, 2015 at Santpoort Zuid (De Elta)

TALENT TEAM HOLLAND starters: 59/2b BEERS; 52/lf POOT; 65/1b DALEN v; 66/3b WEIJGERTSE; 70/c WISSINK; 64/cf LOS; 68/ss VEEN v; 57/dp STUART; 63/rf JANSEN; 58/p ANDRINGA;

TERRASVOGELS starters: 16/2b JONES; 6/rf KROMMENDIJK; 12/1b AALST v; 2/cf WIND de; 13/3b CLARIJS; 7/ss GURP v; 17/dp WAASDORP L; 4/c MEEWISSE; 9/lf SMID; 20/p DUSSCHOTEN v;

TALENT TEAM HOLLAND 1st - BEERS doubled down the lf line (1-2 KBF). POOT out at first 3b to 2b, SAC (1-1 FB); BEERS advanced to third. DALEN v reached on a fielding error by ss, RBI (3-2 BBBKK); BEERS scored. WEIJGERTSE fouled out to 1b (3-1 BBBK). WISSINK flied out to lf (0-2 FF). 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

TERRASVOGELS 1st - JONES singled to left field (2-1 BBK). KROMMENDIJK walked (3-1 BBKBB); JONES advanced to second. AALST v walked (3-2 BBKFBB); KROMMENDIJK advanced to second; JONES advanced to third. WIND de singled through the left side, RBI (1-2 KBF); AALST v advanced to second; KROMMENDIJK advanced to third; JONES scored. CLARIJS struck out swinging (2-2 KBSBFS). GURP v flied out to ss (1-2 BKS). WAASDORP L reached on a throwing error by ss (1-1 BK); WIND de advanced to third; AALST v scored, unearned; KROMMENDIJK scored, unearned. MEEWISSE flied out to cf (0-2 KK). 3 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB.

TALENT TEAM HOLLAND 2nd - LOS grounded out to 2b (2-1 BBF). VEEN v grounded out to 2b (0-2 FK). STUART singled to second base (0-0). JANSEN singled to third base (3-2 KBBBF); STUART advanced to second. BEERS grounded out to 3b (1-1 BF). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

TERRASVOGELS 2nd - SMID struck out swinging (3-2 BKSBBS). JONES flied out to rf (2-1 KBB). KROMMENDIJK singled to left field (0-2 KK). KROMMENDIJK stole second. AALST v flied out to 3b (3-2 FKBBBF). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

TALENT TEAM HOLLAND 3rd - POOT fouled out to ss (0-0). DALEN v walked (3-0 BBBB). DALEN v out at second c to ss, caught stealing. WEIJGERTSE singled down the lf line (0-2 KS). WISSINK walked (3-1 BBKBB); WEIJGERTSE advanced to second. LOS flied out to lf (0-0). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

TERRASVOGELS 3rd - WIND de fouled out to 1b (0-1 K). CLARIJS out at first 1b to 2b, bunt (0-0). GURP v singled through the left side (0-1 F). GURP v advanced to second on a wild pitch. WAASDORP L walked (3-1 BBKBB). MEEWISSE grounded out to 3b (2-2 BKBKF). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

TALENT TEAM HOLLAND 4th - VEEN v lined out to 2b (0-0). STUART grounded out to 3b (1-0 B). JANSEN grounded out to p (1-2 KKBF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

TERRASVOGELS 4th - SMID walked (3-1 KBBBB). JONES fouled out to c (1-1 FB). KROMMENDIJK struck out swinging (1-2 KBKS); SMID stole second. AALST v flied out to cf (2-2 BKKBF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

TALENT TEAM HOLLAND 5th - BEERS flied out to cf (0-0). POOT reached on a fielding error by 2b (1-2 BKF). DALEN v out at first p to 2b, SAC (0-0); POOT advanced to second. WEIJGERTSE doubled to center field, RBI (1-0 B); POOT scored, unearned. WISSINK singled to left field, RBI (1-2 KFB); WEIJGERTSE scored, unearned. LOS struck out looking (0-2 KKFFK). 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

TERRASVOGELS 5th - WIND de flied out to rf (1-1 KB). CLARIJS struck out looking (1-2 FKBK). GURP v walked (3-1 FBBBB). GURP v out at second c to ss, caught stealing. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

TALENT TEAM HOLLAND 6th - VEEN v lined out to 1b (0-0). STUART flied out to cf (1-0 B). JANSEN grounded out to 3b (2-2 KKBBFF). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

TERRASVOGELS 6th - WAASDORP L hit by pitch (2-1 KBB). MEEWISSE out at first 1b to 2b, SAC (0-1 F); WAASDORP L advanced to second. WAASDORP J pinch hit for SMID. WAASDORP J struck out swinging (3-2 BKKBBS). JONES flied out to rf (1-1 KB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

TALENT TEAM HOLLAND 7th - SMID to lf for WAASDORP J. BEERS singled to third base, bunt (0-0). WEERT de to p for DUSSCHOTEN v. POOT hit by pitch (0-0); BEERS advanced to second. POOT; BEERS stole third. DALEN v intentionally walked. WEIJGERTSE doubled to center field, 2 RBI (1-0 B); DALEN v advanced to third; POOT scored; BEERS scored. WISSINK reached on a fielder's choice to shortstop (1-0 B). WEIJGERTSE advanced to third; DALEN v scored on a throwing error by ss, unearned. LOS singled to right field, RBI; WISSINK advanced to third; WEIJGERTSE scored. LOS stole second. VEEN v struck out looking (2-2 SKBBK). STUART grounded out to 1b unassisted (0-0). JANSEN grounded out to 3b (2-2 BKFB). 4 runs, 3 hits, 1 error, 2 LOB.

TERRASVOGELS 7th - KROMMENDIJK singled through the left side (3-2 BBBKSF). AALST v doubled to left center (2-2 KFBFB); KROMMENDIJK advanced to third. WIND de intentionally walked (0-1 K). CLARIJS singled down the lf line, 2 RBI; WIND de advanced to second; AALST v scored; KROMMENDIJK scored. GURP v reached on a throwing error by p, bunt; CLARIJS advanced to second; WIND de advanced to third. WAASDORP L struck out looking (0-2 KKK). MEEWISSE struck out swinging (1-2 BKKS). SMID struck out swinging (2-2 SBBKS). 2 runs, 3 hits, 1 error, 3 LOB.

 
Line score
 


TALENT TEAM HOLLAND 7, TERRASVOGELS 5 (Jun 14, 2015 at Santpoort Zuid)
----------------------------------------------------------------------
TALENT TEAM HOLLAND. 100 020 4 -  7  9  2
TERRASVOGELS........ 300 000 2 -  5  7  3
----------------------------------------------------------------------
Pitchers: TALENT TEAM HOLLAND - ANDRINGA Ilona and WISSINK Laura. TERRASVOGELS -
DUSSCHOTEN v Malou; WEERT de Ginger(7) and MEEWISSE Jeske.
Win-ANDRINGA Ilona  Loss-DUSSCHOTEN v Malou  T-2:04  A-0
Weather: cloudy
Game notes:
SCORERS - BERG van de Alex, DONGEN van Ger

DUSSCHOTEN v faced 1 batter in the 7th.